Kategorier
IT

Fastighetssystem – för ökad lönsamhet

Med ett fastighetssystem kan lönsamheten förbättras för bostadsbolag. En effektiv hantering av allt gör att hyrorna kan hållas nere – vilket lockar nya köpare.

I dagens bostadsmarknad kan det vara svårt för bostadsbolagen att upprätthålla god lönsamhet. Som boende tänker man inte så ofta på det, utom vid de tråkiga tillfällen då hyran höjs. Då känner man sig kanske lite lurad på konfekten. Boendekalkylen man gjorde en gång i tiden har gått i kras. Det kan vara svårt att förstå varför det blir så.

Bostadsmarknaden kan vara ganska svajig vad gäller tillgång och efterfrågan, prisnivåer och räntelägen. Som bostadsbolag gäller det att hänga med i svängarna. Det gäller bland annat att kunna sköta alla bitar som är nödvändiga, och som kostar pengar, och ändå behålla lönsamheten.

Lönar det sig att ta in en ny aktör, för fastighetssystem?

Självklart vill även bostadsbolagen kunna hålla nere hyrorna på en rimlig nivå. Det lockar knappast nya köpare att ha höga hyror eller frekventa hyreshöjningar. För en presumtiv köpare vittnar sådant om dålig förvaltning. De kommer då att dra sig för att köpa och priserna kommer att sjunka.

Vad man som bostadsbolag kan göra i ett sådant läge är att anlita ett konsultbolag som erbjuder fastighetssystem för ökad lönsamhet. Det kan te sig motsägelsefullt att ta in ytterligare en aktör för att hantera allt det som behöver hanteras. Men det kommer visa sig att det lönar sig i slutänden. Styrningen blir bättre och i och med det så hålls de totala kostnaderna nere.