Kategorier
Säkerhet

Förhindra brott genom kameraövervakning

Att kameraövervakning är en het potatis i debatten är en underdrift. Det finns två tydliga läger och det finns ett läger som befinner sig mittemellan. Just det senare lägret – de som vacklar – har emellertid kommit att i en större utsträckning välja att förhålla sig mer positiva till kameraövervakning överlag.

Det givna svaret på varför denna förflyttning skett är givetvis att brottsligheten ökat. Polisen har idag mindre resurser att lägga på vissa brott då andra måste prioriteras. Det gör att det är fritt fram för inbrott, för skadegörelse, för rån och för exempelvis försäljning av narkotika. Samtliga dessa brott är också något som kraftigt kan reduceras genom kameraövervakning – något som visat sig vid både tidigare och pågående försök.

Det följer en enkel logik: väljer du kameraövervakning för företag i Stockholm så kommer kamerorna – och alla skyltar som visar att dessa finns – att avskräcka tjuvar från att försöka ta sig in. Skulle de ändå göra detta – ja, då har ni också god bevisning att lämna över till polisen.

Bättre effektivitet genom kameror

Kameraövervakning för företag kan även användas i ett mer effektiviserande syfte och där kameror kan användas för att exempelvis öppna dörrar, grindar och olika slussar. Det handlar även om att skapa trygghet vid exempelvis ensamjobb då kamerorna kan kopplas direkt till en central för mer extern övervakning. På det stora hela så handlar det om en rejäl investering i både trygghet, säkerhet och – som sagt – i att skapa ett bättre flöde genom verksamheten.

Om man ser till kameraövervakning och den skepsis som finns kring detta ämne så handlar det uteslutande om den personliga integriteten som kan kränkas om man exempelvis blir filmad utan medgivande.

Sant är att detta kan hända, men lika sant är att det också finns lagar och regler att förhålla sig till gällande kameraövervakning. Det råd man kan ge i den frågan är att alltid – utan undantag – se till att ta professionell hjälp i samband med både planering, installation och integrering av kameror. Det är viktigt att alltid hålla sig på rätt sida i denna fråga.

Kategorier
Säkerhet

Inbrottslarm i Stockholm – nödvändigt i dagens samhälle

Ett inbrottslarm i Stockholm har flera funktioner. Förutom att det höga ljudet skrämmer tjuvar och och aktiverar vakter så har det även en avskräckande effekt.

Fanns det någon gång en tid då man till hundra procent kunde lita på sina medmänniskor i världen? Om så en gång var fallet, så är det åtminstone inte så längre. Idag skulle väldigt få, om ens någon, lämna sitt hem utan att stänga och låsa dörren först. Och gärna kolla två eller tre gånger extra så att det verkligen är låst.

Men många nöjer sig inte med det. En hel del väljer att installera inbrottslarm som ytterligare ett sätt att hålla tjuvarna på avstånd. Det är helt enkelt ett behov som har uppstått i samhället idag. Varför är svårt att svara på, men klart är åtminstone att det inte går att lita på att ens hem får lov att vara i fred.

Inbrottslarm avskräcker

Allra mest kritiskt för att skaffa larm är det sannolikt i huvudstaden. Det är där det är mest folk i omlopp, eftersom Stockholm också är Sveriges mest befolkade stad. Att installera inbrottslarm i Stockholm kan därför kännas givet för många invånare, oavsett om man bor i hus eller lägenhet.

I många fall kopplas larmet direkt till en larmcentral. Det innebär att säkerhetspersonal aktiveras så fort larmet går igång och som kan åka ut till platsen. Kanske blir då tjuven tagen på bar gärning. Kanske bemödar sig inte ens tjuven att försöka göra inbrott – larmet har ju även en avskräckande effekt.