Kategorier
Säkerhet

Förhindra brott genom kameraövervakning

Att kameraövervakning är en het potatis i debatten är en underdrift. Det finns två tydliga läger och det finns ett läger som befinner sig mittemellan. Just det senare lägret – de som vacklar – har emellertid kommit att i en större utsträckning välja att förhålla sig mer positiva till kameraövervakning överlag.

Det givna svaret på varför denna förflyttning skett är givetvis att brottsligheten ökat. Polisen har idag mindre resurser att lägga på vissa brott då andra måste prioriteras. Det gör att det är fritt fram för inbrott, för skadegörelse, för rån och för exempelvis försäljning av narkotika. Samtliga dessa brott är också något som kraftigt kan reduceras genom kameraövervakning – något som visat sig vid både tidigare och pågående försök.

Det följer en enkel logik: väljer du kameraövervakning för företag i Stockholm så kommer kamerorna – och alla skyltar som visar att dessa finns – att avskräcka tjuvar från att försöka ta sig in. Skulle de ändå göra detta – ja, då har ni också god bevisning att lämna över till polisen.

Bättre effektivitet genom kameror

Kameraövervakning för företag kan även användas i ett mer effektiviserande syfte och där kameror kan användas för att exempelvis öppna dörrar, grindar och olika slussar. Det handlar även om att skapa trygghet vid exempelvis ensamjobb då kamerorna kan kopplas direkt till en central för mer extern övervakning. På det stora hela så handlar det om en rejäl investering i både trygghet, säkerhet och – som sagt – i att skapa ett bättre flöde genom verksamheten.

Om man ser till kameraövervakning och den skepsis som finns kring detta ämne så handlar det uteslutande om den personliga integriteten som kan kränkas om man exempelvis blir filmad utan medgivande.

Sant är att detta kan hända, men lika sant är att det också finns lagar och regler att förhålla sig till gällande kameraövervakning. Det råd man kan ge i den frågan är att alltid – utan undantag – se till att ta professionell hjälp i samband med både planering, installation och integrering av kameror. Det är viktigt att alltid hålla sig på rätt sida i denna fråga.